Gắn AnyBackup Vào Điện Thoại
Để Tự Động Bắt Đầu Sao Lưu Dữ Liệu

Chỉ cần cắm AnyBackup vào thiết bị của bạn
để kích hoạt quá trình backup dữ liệu.
AnyBackup tương thích với
iPhone, iPad, iPod, Macbook, Android, Windows.

Khả Năng Sao Lưu Dữ Liệu
Đồng Thời Sạc Nhanh Điện Thoại Lên Tới 100W

AnyBackup là thiết bị duy nhất trên Thế giới
cho phép backup dữ liệu khi đang sạc nhanh
lên tới 100W.